Rättshjälp och rättskydd

Du behöver ett ombud eller en försvarare vid din sida

Advokatfirman S Thomas Danielsson AB erbjuder ett brett utbud av juridiska tjänster.

Rättshjälp och rättsskydd

Skilsmässor

Bodelningar

Testamenten

• Brottmål

• Målsägandebiträde

• LVM, LVU, LPT och LRV

• Fastighetsrätt

• Vårdnadsärenden

• Boende- och umgängestvister

• Övrig familjerätt

• Utlänningsrätt

Försäkringsrätt

Personskaderätt

Affärsjuridik

Övriga uppdrag

Familjerätt i Karlstad och Filipstad

Advokat S Thomas Danielsson behärskar hela ämnesområdet inom familjerätt. Vi vet vilka regler som gäller för t.ex. äkta makar och sambor, föräldrar i fråga om faderskap, vårdnad, boende och umgänge samt underhållsbidrag, fördelade arvingar och testamentstagare efter någon avlidit och mycket mer.

Familjerätt omfattar många områden. Vi på Advokat S Thomas Danielsson har erfarenhet och är väl förberedda på de situationer som kan uppstå inom familjerätt. Vi har kompetensen att kunna förse er med den hjälp du behöver, oavsett om det gäller, vårdnan, umgänge, testamente, boende m.m.

När det gäller advokatkostnaderna hjälper vi till att begränsa dessa genom rättsskydd via din försäkring eller genom allmän rättshjälp.