Advokat i Karlstad

Specialist inom familjerätt & brottmål

Advokatfirman S Thomas Danielsson har många års erfarenhet och bred kompentens inom familjerätt och brottmål. Vi hjälper dig med alla frågor inom rättshjälp och rättskydd i Karlstad.

Brottmål

Alla i Sverige har rätt till att företrädas av en brottmålsadvokat. Har du blivit utsatt för ett brott eller är misstänkt för ett brott har du alltid rätt till en juridisk företrädare.

Målsägandebiträde – Om du blivit utsatt för ett brott

Har du utsatts för ett brott har du rätt till ett målsägandebiträde. Ett målsägandebiträde utses av domstolen eller på begäran av den målsägande och du har rätt att själv önska ett visst målsägandebiträde.

Ett målsägandebiträde ska tillvarata brottsoffrets intressen och agera stöd till målsäganden. Detta kan gälla saker som att vara med vid polisförhör, vara med vi rättegång, upprätta skadeståndskrav med mera.

advokat Karlstad

Försvarsadvokat – Om du är misstänkt för ett brott

Är du misstänkt för ett brott har du rätt att själv välja försvarsadvokat och du har alltid rätt att ha en försvarare som bevakar dina rättigheter och företräder dig.

Det är viktigt att en försvarare har god förståelse, inte bara gällande lagstiftning, utan också för den som är misstänkt för ett brott är i en utsatt situation och exempelvis sitter häktad.

En försvarare skall tillgodose att den misstänkte får en rättvis prövning och ett effektivt försvar.

Familjerätt

De flesta utav oss behöver någon gång i livet anlita en familjerättsadvokat. Det kan gälla frågor såsom bodelning, testamente, äktenskapsförord, samboavtal, dödsboförvaltning med mera.

Vi har låg erfarenhet av familjerättsliga frågor och kan agera ombud vid exempelvis vårdnadstvister eller hjälpa till med frågor gällande umgängesrätt, underhållsbidrag, skilsmässa och liknande.

Om Advokatfirman S Thomas Danielsson AB - Ledamot av Sveriges Advokatsamfund och Notarius Publicus.

Vi är specialister inom familjerätt och brottmål och har lång erfarenhet av juridiskt arbete och gällande lagstiftning. Vi hjälper även till med Notarius Publicus tjänster så som bestrykande av underskrifter med mera. När du behöver hjälp med familjerätt eller brottmål i Karlstad är du välkommen att kontakta oss