Advokat S Thomas Danielsson

är ledamot av Sveriges Advokatsamfund samt är Notarius Publicus.