Advokat S Thomas Danielsson

Ledamot av Sveriges Advokatsamfund

"Advokaternas arbete utförs inom ramen för etiska regler som ska skydda klientens intressen. Alla advokater står under tillsyn av Advokatsamfundet. Det ställs höga krav på den som vill kalla sig advokat. Lojalitet med klienten, oberoende, frihet från intressekonflikter och tystnadsplikt är kärnvärden i advokaternas etiska regler.

Den som anlitar en advokat ska kort sagt kunna känna sig säker på att advokaten hela tiden ser till klientens intressen och inte tar några andra hänsyn i arbetet. Advokaternas tystnadsplikt är reglerad i lag." (källa: Sveriges Advokatsamfund)

Advokatfirman S Thomas Danielsson AB erbjuder juridiska tjänster inom många rättsområden. Advokatfirman hjälper dig att lösa dina problem snabbt, effektivt och pålitligt.

Advokatfirman S Thomas Danielsson AB är Notarius Publicus, som är en person, ofta en jurist, utsedd av länsstyrelsen, som har till uppgift att hjälpa allmänheten med bland annat att bestyrka namnunderskrifter, avskrifter, översättningar och andra uppgifter om innehållet i handlingar.

KONTAKTA OSS

Filipstad

0590-60 70 70

Karlstad

054-18 50 90