Rättshjälp och rättskydd

Du behöver ett ombud eller en försvarare vid din sida

Advokatfirman S Thomas Danielsson AB erbjuder ett brett utbud av juridiska tjänster.

Rättshjälp och rättsskydd

Skilsmässor

Bodelningar

Testamenten

• Brottmål

• Målsägandebiträde

• LVM, LVU, LPT och LRV

• Fastighetsrätt

• Vårdnadsärenden

• Boende- och umgängestvister

• Övrig familjerätt

• Utlänningsrätt

Försäkringsrätt

Personskaderätt

Affärsjuridik

Övriga uppdrag

När det gäller advokatkostnaderna hjälper vi till att begränsa dessa genom rättsskydd via din försäkring eller genom allmän rättshjälp.